Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat Kémia BSc hallgatók részére

Tudnivalók 2017-ben

A szervetlen labor két tantárgyeleme a laboratóriumi gyakorlat és a tantermi gyakorlat. Utóbbi a labor része, nem külön tárgy. A tantermi gyakorlatok időpontját és helyét a felvett laborcsoport határozza meg.

Alapesetben csak a kv1c4enp kódú tárgyat vegyék fel a Neptunban. A csoportjuk száma meghatározza, hova járnak tantermi gyakorlatra.

A gyakorlat összetevői:

A gyakorlatok beosztása

Az 1. csoportot azoknak szánjuk, akik az általános kémia tárgyakból (vizsga, labor, szám. gyak.) elérték a 4 átlagot. Más számára jelentkezés csak oktatói engedéllyel! Túljelentkezés esetén az emelt szintű csoportba jártak előnyben részesülnek. Ezt a Neptun nem figyeli, de az oktatók érvényesíteni fogják.

Laborbeosztás

Tantermi gyakorlat

1.

K 8-13

KI 609. labor

Tarczay György

3.67 Harmat Veronika

2.

K 8-13

KI 603. labor

Kolos Zsuzsanna

3.67 Harmat Veronika

3.

Sz 8-13

KI 603. labor

Rácz Krisztina

7.59 Rácz Krisztina

4.

Sz 8-13

KI 609. labor

Szalay Roland

7.59 Rácz Krisztina

5.

Cs 8-13

KI 603. labor

Szabados Ágnes

-1.63 Szabados Ágnes

Az első foglalkozások a február 13-án kezdődő héten lesznek. Laborra már felkészülten, A4-es formátumú, kapcsozott sima 32 lapos (nem spirál) jegyzőkönyvfüzettel jelenjenek meg.

A hallgatók a gyakorlat kezdésekor az előírt védőöltözetben és felszereléssel [laboratóriumi köpeny, védőszemüveg, megfelelően zárt ruházat és hajzat; laboratóriumi kanál és csipesz, gyakorlatleírás, számológép, írószerek] az aznapi anyagból felkészülten jelennek meg. A gyakorlatvezető a hallgató felkészültségét a gyakorlat elején rövid zárthelyi dolgozattal ellenőrzi. A késve, hiányos felszereléssel vagy felkészületlenül megjelenő hallgatók a gyakorlaton nem vehetnek részt.

A gyakorlatok programja és egyes gyakorlatokon elvégzendő kísérlet-lista . Minden kitűzött kísérletből készülni kell, bár egy-egy hallgató nem végezheti el mindegyiket. A pontos feladatokat a gyakorlatvezetők ismertetik a labor elején.

A laboratóriumban a hallgatók kizárólag az oktatóval megbeszélt kísérleteket végezhetik. Az elvégzett kísérletekről a helyszínen jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet az előre megbeszélt határidőig a gyakorlat hetében a gyakorlatvezetőnek beadnak. A jegyzőkönyv csak akkor érvényes, ha azt a gyakorlat végén mind a laboráns, mind pedig a gyakorlatvezető aláírásával hitelesíti. A laboratóriumban minden feljegyzést a laborjegyzőkönyvben kell vezetni. A jegyzőkönyvnek minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely alapján az elvégzett kísérlet reprodukálható, illetve az elvégzett munka pontossága értékelhető. A jegyzőkönyvben válaszolni kell a praktikum kérdéseire. A gyakorlatvezető a jegyzőkönyvet a következő gyakorlatig értékeli. A labor akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hallgató a kiadott feladatok 80%-át elvégezte és róla elfogadott jegyzőkönyvet készített a megfelelő határidőn belül.

Az első héten kerül sor a tűz- és balesetvédelmi oktatásra. Az első gyakorlaton meg nem jelenő hallgatók a további munkában nem vehetnek részt. Ezen a foglalkozáson is lesz számonkérés a kitűzött anyagból és feladatokból.

Az értékelés

A végső értékelés 3 tényezőből tevődik össze:

A heti dolgozatok fél órásak, a tantermi gyakorlat elején kerül rájuk sor, a programban meghirdetett beosztásban. A dolgozatok a gyakorlatok anyagára, szervetlen kémiai ismeretekre vonatkozó kérdéseket tartalmaznak. Minden dolgozatban lehet számítani kémiai egyenletírásra, sztöchiometriai példákra. Az eredmények átlagolásánál a 9 dolgozatból a legrosszabb 2 eredménye nem számít be.

A 90 perces dolgozatra április 26-án, szerda este 18.30-20.00 között kerül sor a Déli tömb Bolyai termében.

Akinek a dolgozatok összeredménye (kisdolgozat átlag + nagydolgozat) nem éri el a 40 pontot, nem teljesítette a labort. Az elégtelent csak 25 pont alatti összeredmény esetén írjuk be egyből.

A beírt vagy be nem írt elégtelen javítására a vizsgaidőszak elején íratott, az egész anyagot felölelő, számolást és a laborhoz kapcsolódó kérdéseket tartalmazó 40 pontos dolgozattal van módja mindenkinek. Ez várhatóan május 23-án lesz az Északi Tömb alagsori konferenciateremben. A 25 pont alattiaknak ez tehát gyakjegy-utóvizsga.

A dolgozatot megírók számára az évközi dolgozatok összpontja helyére a javítón szerzett eredmény + 20 pont kerül.

A javító dolgozatot kérésükre megírhatják a 40 pontnál többet megszerzők is. Számukra ekkor a végső pontszámot a javítódolgozat eredménye + az évközi dolgozatpontok fele adja.

A végső érdemjegyeket a laborpontokkal összesített eredmény alapján kapja mindenki.

Ha olyan kérdéseik vannak, amelyeket ez az ismertető nem válaszol meg, a tárgyfelelőst, Magyarfalvi Gábort az 542. szobában, illetve a "gmagyarf@elte.hu" emailen érhetik el.

Budapest, 2017. február 4.